JUNSUKEYAMASAKI.COM

EMMA BOOK (MAY 2017)
photography Yusuke Miyazaki
styling Tsuyoshi Noguchi

THEM MAGAZINE (OCT 2016)
Kiko Kostadinov
photography Keisuke Nagoshi
styling Stephen Mann

THEM MAGAZINE (APR 2016)
Raf Simons Archives
photography Satoshi Saikusa
styling Tsuyoshi Noguchi

ANOTHER MAN (SEP 2015)
Akihiro Miwa

HEROINE (SEP 2015)
Nobuyoshi Araki
photography Ren Hang

THEM MAGAZINE (OCT 2014)
Will McBride
photography Gosha Rubchinskiy

THEM MAGAZINE (FROM MAR 2014)
Gallery Araki
photography Nobuyoshi Araki

THEM MAGAZINE (MAR 2014)
Introducing Froth
photography Hedi Slimane

SWITCH (NOV 2013)
Saint Laurent
photography & styling Hedi Slimane

NOWNESS (APR 2013)
Sakura
photography Nobuyoshi Araki
nowness.com

HUGE (JAN 2013)
Gosha Rubchinskiy
photography Gosha Rubchinskiy

DAZED & CONFUSED (DEC 2012)
Kyary Pamyu Pamyu
photography Matt Irwin
styling Nicola Formichetti
dazeddigital.com

DAZED & CONFUSED (DEC 2012)
Kazuo Umezz
photography Chikashi Suzuki
dazeddigital.com

SSAW (NOV 2012)
Ganryu
photography Eiki Mori

DAZED DIGITAL (FEB 2012)
Cult of Boys by Toyin Ibidapo
photography Toyin
dazeddigital.com

CANDY (OCT 2011)
Hiroyasu Nakai
photography Hiroyasu Nakai